Hướng dẫn thay đổi màn hình khóa (Lockscreen) hằng ngày trên Windows 10
– Phím tắt khóa máy Windows + L
– Với mỗi màn hình khóa bạn có thể chọn mục Like what you see?
+ Chọn I love it để máy tải về nhiều hơn các hình ảnh tương tự
+ Chọn Not a Fan để không tải về các hình ảnh tương tự

Nguồn:https://u-os.org/

Author

Write A Comment