Khi bạn chán ngấy với những hình wallpaper có sẵn, bạn muốn tự vẽ một hình ảnh thật sáng tạo làm hình nền cho máy tính. Hay khi bạn cần viết ghi chú, nhắc việc lên ngay màn hình desktop của máy tính. Video này sẽ hướng dẫn cách tạo hình nền bằng hình ảnh và chữ viết cho máy tính của bạn.

Nguồn:https://u-os.org/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://u-os.org/cong-nghe

Author

Write A Comment