VTV để lọt hình ảnh cực kỳ phản cảm trên Hành trình 24h (13h00) – 15/01/17

Trong chương trình Hành trình 24h phát sóng lúc 13h00 ngày15/01/2017, Ban biên tập của VTV đã không cẩn thận, để lọt một hình ảnh vô cùng phản cảm lên sóng truyền hình cả nước.

Chắc chắn, hình ảnh của phóng sự đã không được kiểm duyệt nên mới để một hình ảnh phản cảm như vậy lọt lên sóng.

Đây thực tế không phải là một lỗi khó phát hiện, mà do công tác kiểm duyệt và biên tập của VTV có vấn đề. Người Biên tập chương trình ngày hôm đó đã không làm tròn trách nhiệm.

Nguồn:https://u-os.org/

Author

Write A Comment