(VTC14) – Trong cái lạnh heo may của mùa đông, đến đầu làng Đông Thuận đã nghe thơm nức mùi mật mía quyện gừng tươi ấm nồng. Bánh cốm Đông Thuận có quanh năm nhưng vào chính mùa bắt đầu từ tháng 8 năm trước đến tháng 3 năm sau. Thời điểm này đến bất cứ gia đình nào cũng thấy nhộn nhịp người ra vào làm bánh cốm.

Nguồn:https://u-os.org/

Author

Write A Comment