Việt Nam đang đàm phán với đối tác Nga để hiện đại hóa 40 chiếc máy bay bà già An-2 trong biên chế của mình. Đội bay này sau khi được hiện đại hóa sẽ dùng làm gì?

Nguồn:https://u-os.org/

Author

Write A Comment