Nếu ngươi không quen, không rõ, không hiểu, không nhận ra, không phát giác ra cái gì khác thường. Vậy để ta nói rõ ràng cho ngươi một lần. Ta làm tất…

Nguồn:https://u-os.org/

Author

Write A Comment