►Từng Lầm Lỗi – Lê Bảo Bình
Một mình tôi lê thê bước chân
Tìm về những ngày qua đánh mất đi chính tôi
Kể từng ngay mà tôi đánh rơi
Cuộc đời mình vào những cuộc chơi
Đã khiến tôi chẳng còn là tôi…
Làn khói u mê lạc lối đã dẫn bước tôi đi theo lầm lỗi
Rồi dần lún sâu trong tim tôi là những nỗi đau
Vì ngày đó tôi đâu hiểu thấu những nỗi đau gây ra của ngày sau
Tôi đã quá mù quáng không nhận ra lỗi dần lớn trong tôi
Vì quá đam mê những cuộc chơi
Giờ đây khi tôi đã nhận thấy những tháng ngày xưa ấy
Tôi đã xa chân vào những vũng lầy
Và giờ đây tôi phải đổi thay để bước tiếp trên con đường này
Tôi muốn nhìn về một ngày mai…
Một mình tôi lê thê bước chân
Tìm về những ngày qua đánh mất đi chính tôi
Kể từng ngay mà tôi đánh rơi
Cuộc đời mình vào những cuộc chơi
Đã khiến tôi chẳng còn là tôi…
Làn khói u mê lạc lối đã dẫn bước tôi đi theo lầm lỗi
Rồi dần lún sâu trong tim tôi là những nỗi đau
Vì ngày đó tôi đâu hiểu thấu những nỗi đau gây ra của ngày sau
Tôi đã quá mù quáng không nhận ra lỗi dần lớn trong tôi
Vì quá đam mê những cuộc chơi
Giờ đây khi tôi đã nhận thấy những tháng ngày xưa ấy
Tôi đã xa chân vào những vũng lầy
Và giờ đây tôi phải đổi thay để bước tiếp trên con đường này
Tôi muốn nhìn về một ngày mai…
Tôi muốn nhìn về một ngày mai…
☼ Đăng ký kênh:

Nguồn:https://u-os.org/

Author

Write A Comment