Kênh Hello TV: * Like Facebook: * Top …

Nguồn:https://u-os.org/

Author

42 Comments

 1. Trung gaming HV vs cô giáo Trung gaming HV Reply

  Tại sao thơ lại cho chú bám vào máy bay lại có chú công an cứu lên người chú ấy là sao

 2. Haaaaaaaaa 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 3. Fan Misoo tv Ae ơi Reply

  hư cấu người mà leo cánh máy bay khi đang bay >>>——-???——->

 4. BTS LOVE LOVE Reply

  3:24….Tui như muốn rớt hàm ra ngoài!!!!!😂😂😂😂😂😂😂😂

 5. I Are Family Ngọc Huyền nè Reply

  Tại sao có tao cái mà tao cầm cây đàn

Write A Comment