#Toatuyenan #ToantuyenanVTV6
Hệ lụy bóng cười
Bóng cười và những hệ lụy không dễ thấy
Thời gian gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng đã có nhiều bài phản ánh về bóng cười. Tuy nhiên, cơ quan chức năng mới chỉ dừng lại ở mức khuyến cáo người dân về những nguy cơ mà bóng cười gây ra đối với sức khỏe con người, bởi khí Nitrous oxide (N2O) bơm vào bóng không nằm trong danh mục các chất cấm mua bán, pháp luật hiện hành cũng chưa có quy định cấm lưu thông. Cũng vì thế mà tình trạng thanh thiếu niên sử dụng bóng cười và thị trường mua bán khí N2O vẫn hết sức sôi động và tiềm ẩn nhiều nguy cơ…

Nguồn:https://u-os.org/

Author

4 Comments

  1. Tụa Trương Reply

    Xử án như lol
    Thằng chó trêu ng kia là t mà lìa đời rồi

Write A Comment