nhanong #tintuc #corona ▷ NOW NHÀ NÔNG là kênh tin tức bao gồm những thông tin về nông thôn, nông dân việt nam, cuộc sống tại vùng tây bắc, vùng đông …

Nguồn:https://u-os.org/

Author

2 Comments

  1. Rất cần thiết phải có chế tài thật sự nghiêm khắc thì mới đủ mạnh răn đe những thành phần vô ý thức vô đạo đức và vô tâm với khó khăn của mọi người, mọi quốc gia cũng như toàn cầu. Việt Nam cũng cần phải làm như vậy. Thật sự là tuyệt vời. Chúng ta nên học cách này vào cuộc sống giữa thời điểm hiện tại.

  2. Tự cách ly là phương án tốt nhất cho mình và người thân

Write A Comment