Để hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần chuẩn bị những giấy tờ gì? Có lưu ý nào cần biết nhằm giúp quá trình này thêm đơn giản và suôn sẻ hơn? Mời bạn cùng đọc ngay chia sẻ sau đây để có thêm các kiến thức hay hơn.

Đừng quên kết nối với https://meeyland.org/ khi cần để được hỗ trợ kịp thời hơn nữa quý vị nhé! 

Các loại giấy tờ cần thiết để hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, để hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, quý vị cần chuẩn bị những giấy tờ sau đây: 

Thứ nhất, đơn đăng ký và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đầu tiên, quý vị cần hoàn thiện nội dung kê khai theo đơn đăng ký Mẫu số 04/ĐK. Mặt khác, trong hồ sơ chứng nhận quyền sử dụng đất, quý vị cần chuẩn bị đầy đủ:

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Giấy chứng nhận các tài sản khác gắn liền với đất.
 • Chứng từ chứng minh quyền sở hữu nhà ở.
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần giấy tờ gì?
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần giấy tờ gì?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì? Dựa theo thời gian thì khái niệm này cũng không cố định. Trước đây thì đã có quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một loại giấy chứng nhận, được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền từ nhà nước cấp cho người dùng. Thông qua giấy chứng nhận này thì người dùng được bảo hộ về lợi ích cũng như là quyền lợi để có thể sử dụng đất.

Theo thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới nhất 2020 của meeyland.org.

Thứ hai, các giấy tờ chuẩn bị theo quy định

Đồng thời, căn cứ vào sản phẩm bất động sản cụ thể, bạn cần chuẩn bị một trong các loại giấy tờ liên quan đã được quy định tại:

Đối với trường hợp đăng ký quyền sử dụng đất

 •  Điều 100 của Luật Đất đai của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014.
 • Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014.
 • Đây là cá văn bản thuộc Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) áp dụng cho trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất
đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
Đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Riêng trường hợp trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất . Thì cần chuẩn bị các loại giấy tờ đã quy định tại: Điều 31, 32, 33, 34.

Các điều kể trên được nêu rõ tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Văn bản pháp lý này áp dụng cho các đối tượng muốn đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp đăng ký quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng liên quan

Mặt khác, quý vị cần chuẩn bị sơ đồ nhà/công trình xây dựng để hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và các công trình tương tự.

Tuy nhiên, nếu trước đó, công trình nhà ở đã có sơ đồ phù hợp, được phê duyệt thì không cần chuẩn bị các giấy tờ kể trên.

Những giấy tờ khác cần có để hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận sử dụng đất 

Các tờ giấy khác cần có để hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Những giấy tờ khác cần có để hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngoài các giấy tờ/chứng từ quan trọng kể trên, để hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quý vị đừng quên những giấy tờ sau đây:

 • Bạn cần chuẩn bị báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất theo Mẫu số 08/ĐK. Quy định này áp dụng cho các công trình từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004.
 • Chuẩn bị các chứng từ liên quan tới nghĩa vụ tài chính, miễn thuế. Hoặc các tài sản liên quan tới đất.
 • Đối với các đơn vị vũ khí trang khi xây dựng công trình vào mục tiêu an ninh, quốc phòng. Thì phải có thêm quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an.
 • Nếu bạn đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với đất liền kề. Thì phải cung cấp đủ hợp đồng, văn bản thoả thuận hoặc quyết định của toà án nhân dân về vấn đề này.
 • ..

Với các phương thức chia sẻ vừa rồi, bạn hiểu hơn về tờ giấy, chứng từ cần có để hoàn thành hồ sơ cấp quyền sử dụng đất rồi chứ? 

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin / quy định mới giúp quý vị hiểu hơn về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như các vấn đề liên quan. 

Author

Write A Comment