Nhãn tên: 1 giờ với màn hình đen tuyệt đối và 1 giây hiển thị
Thời lượng: 1:00:00 h
Kích thước khung hình: 1280×1024
Tốc độ khung hình: 30 khung hình/giây

Nguồn:https://u-os.org/

Author

Write A Comment