Friday the 13th: The Game Game link: (Khởi động Steam, vào game, chơi) ▻ Donate/đấu giá cho Senpai tại: vrdonate.vn/dusenpai.

Nguồn:https://u-os.org/

Author

23 Comments

  1. Truc Nguyen Reply

    Sợ nhất là lúc jason đến gần ahuhu cả tiếng nhạc ahuhu 😭😭😨😱😱😖😖😓

  2. 19:24 "Game này tên là thứ ba ngày mười sáu nha anh em" :)))))

  3. anh lay vu khi cam tay chu dung co lay sung chi ban co m lan thoi

Write A Comment