HÌnh gì cũng được hết ! Demo trong Video 😡
Web cắt ảnh: imagesplitter. net
Các bạn xem cho kĩ 🙂
FB:
FP:

Nguồn:https://u-os.org/

Author

Write A Comment