VTC14 |Nắng nhiều chính là trạng thái thời tiết chủ đạo tại các tỉnh thành miền Bắc trong ngày hôm nay. Nhiệt độ ban trưa và đầu giờ chiều dao động…

Nguồn:https://u-os.org/

Author

Write A Comment