Sau khi Bố Già Tám sẹo bị giết chết, Giang Hồ bang Hoa Hồng Hội tuyễn thêm Giang hồ để chiếm địa bạn của Bố Già Tám Sẹo.
Diễn Viên:
Mai Lồn:

Kevin:

Justin Nguyen:

Viet Hinh

Nguồn: https://u-os.org

Xem thêm bài viết khác: https://u-os.org/cong-nghe

Author

Write A Comment