Sweet TUBE 6J1 được thiết kế đặc biệt mạch tăng cường, thích hợp cho tai nghe trở kháng thấp và dùng như là một Pre-Ampli. Khi kết nối Sweet TUBE 6J1…

Nguồn:https://u-os.org/

Author

5 Comments

  1. Ducthanh Ducthanh Reply

    Liệu chất âm của nó có hay bằng lọc xì khoảng 4tr ko bác

Write A Comment