Mình sẽ chụp 1 ảnh từ Google Camera và phần mềm camera mặc định của máy và đánh giá chi tiết 2 ảnh Link tải Google Camera có Night Sight cho Nokia 8.1: …

Nguồn:https://u-os.org/

Author

3 Comments

  1. Nguyễn Hữu Lợi Reply

    Máy dùng fb youtube hay lướt web có nóng kh bác

  2. Nguyễn Hữu Lợi Reply

    Làm video đánh giá chi tiết về trải nghiệm trên nokia 8.1 đi bác

Write A Comment