Trong 1 sbs tập 93 , bác oda có đề cập đến thanh đao của bố già râu trắng. Nó có tên là mu ra ku mo gi ri, dịch sang tiếng việt là quần vân thiết, xe toạch…

Nguồn:https://u-os.org/

Author

Write A Comment