DẤU THỜI GIAN:
00:04 Ý tưởng vẽ trừu tượng hay
00:21 Hướng dẫn vẽ màu nước
02:13 Vẽ bằng chỉ
02:36 Vẽ phẩy màu tuyệt đẹp
05:44 Cách vẽ kỳ lân

—————————————————————————————-
Đăng ký 5MC Tuổi Teen:

Soi Sáng Youtube:
Đăng ký 5 PHÚT THỦ CÔNG
Đăng ký 5 PHÚT BÁNH BÈO:
Đăng ký 5 PHÚT VUI CHƠI:

—————————————————————————————-
Music by Epidemic Sound:
Tài liệu chứng khoán (hình ảnh, cảnh quay và khác):

Nguồn: https://u-os.org

Xem thêm bài viết khác: https://u-os.org/giao-duc

Author

Write A Comment