Chương trình Phong cách & Cuộc sống phát sóng lúc:
+ 10h30 Chủ nhât hàng tuần trên kênh THVL1 – Phát lại lúc 16h20 thứ 3 tuần sau trên kênh THVL2.
+ 14h thứ 7 hàng tuần trên kênh LA34 – Phát lại lúc 7h50 thứ 6 tuần sau trên kênh LA34.
Quay phim: Mập Khủng Long
Dựng phim: Thi Thi
Producer: Gia Minh Media

Nguồn:https://u-os.org/

Author

Write A Comment