Trong video này sẽ có 11 câu đố vui thử tài tinh mắt. Bạn hãy quan sát thật nhanh và chính xác và đưa ra đáp án nhanh nhất cho câu trả lời của mình. Phần…

Nguồn:https://u-os.org/

Author

38 Comments

 1. Thu thách

  Lv1 tìm👿

  😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈
  😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈
  😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈👿😈😈😈😈😈😈😈😈
  😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈

  Lv2 trung bình tìm💀

  ☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️
  ☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️💀☠️☠️
  ☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️
  ☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️

  Lv3khó tìm ba thứ🍏🍎🍐

  🍌🍓🍈🍊🍍🍅🥝🍅🥭🍒🥝🍆🍑🥭🍍🥞🥖🥖🥚
  🥚🥞🍟🍖🍳🍟🥞🦴🌭🥩🥘🥫🍝🍜🍱🍛🥟🥟🌯
  🍎🍉🍒🍒🍑🥭🥭🍒🍒🥭🍉🍆🍆🥝🥒🌽🍆🍅🥝
  🍑🥝🍆🍓🍉🍒🍅🥑🍍🍑🥝🥝🥬🥬🥒🍆🥭🍒🍏
  🍆🥝🥬🍆🥭🍉🧂🍴🥣🥄🍸🥃🍺🍺🍹🥂🍪🍩🍵
  🥐🥐🥒🍠🍐🥭🍑🍑🥝🥝🥑🌭🍔🥩🦴🦴🌭🥩🥓

 2. Vuongkieu2017 Vuongkieu2017 Reply

  2:16 khoanh là 5 chữ F mà sao nói 6?

 3. Dkkdkr Kdkek Reply

  Cau cuoi la chu y con cac cau con lai minh da lam dung cac cau con lai va chi co mot cau sai

Write A Comment