Tiết mục nảy Flasmob TIẾN LÊN VIỆT NAM ƠI! trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng nữ của các bạn nữ sinh trường HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM.

Nhân dịp ” Hội Thao Sinh Truyền Thống Lần thứ VII Khoa Chăn Nuôi – Khoa Thủy Sản , Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam ” Các bạn nữ của lớp K59 – CNTYA – HVNNVN biểu diễn tiết mục nảy Flasmob Tiến Lên Việt Nam trong trang phục áo cờ Viêt Nam Ơi cực kỳ sôi động.

Nguồn:https://u-os.org/

Author

Write A Comment