Tôi đã tạo video này bằng Trình chỉnh sửa video của YouTube ( Chú Dế Mèn tựa chú trống choai Vừa mới tinh mơ đã te te gáy …

Nguồn:https://u-os.org/

Author

Write A Comment