Click here to add lythaiquoc vào
Anh Là Ai ??? Anh là ai công an ??? – Việt Khang :

Việt Nam Tôi Đâu ???

Đại Họa Mất Nước :

Anh Vũ này có hạnh động can trưòng lắm…….Chắc có lẽ Hồn Thiêng Ông Bà sông núi VN nhập vào……….. dám la lớn tiếng hét “Đừng có bán nước”, “Bán nước rồi”… cho Trung Quốc ……….Đảng CS ta đang làm nghĩa vụ CS Quốc tế là sát nhập 2 nước thành một thôi mà………..hihihihihihhhihihihhi………. 4 Nghìn năm lịch sử chưa có giai đoạn nào người dân bỏ nước ra đi trên 2 triệu người dưới XHCN,,,,,,, CSVN cai trị tàn ác như vậy CS Trung Quốc cai trị còn tàn nhẫn hơn 100 nghìn lần……. cháu sợ quá mấy Chú mấy Bác ơi……………..TQ đã qua rồi đấy…..biểu tình chống TQ đã bị bắt hết rồi đó…… QT tràn qua sẽ bắt hết con gái, cắt dái hết đàn ông là cái chắc……….
====
Yêu Nước là không yêu XHCN.
Yêu XHCN là không yêu Nước.

Theo Mỹ thì mất Đảng,
Theo Trung Quốc thì mất nước.
Lặng thinh thì mất lòng dân.

Nước VN tại sao lại có một chính quyền nhu nhược như thế….. ?
Chỉ có cái mồm khoác loát “Đảng là anh minh sáng suốt ……
Bạn còn nhớ thời kỳ nước ta xuyên tạc chủ nghĩa tư bản như thế nào không? yêu nước ư?
Đảng đã bán nước lâu rồi vì các đồng chí không biết đó thôi ………..
Đảng gương cao ngọn cờ tay sai Cộng Sãn Quốc Tế. Chấm hết!

Nhà em treo ảnh bác hồ
Bên trên là một lá cờ Tàu con
Xưa nay em nghỉ: cờ nhà
Đến nay em hiểu cờ Tàu đẻ ra
Bác cùng cộng đảng vong nô
Xóa Cờ Dân Tộc, bưng bô cho Tàu

! Đừng nghe những gì Cộng sản nói ! Hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm…….
! Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ……..
! Vi trùng sợ ánh sáng , Cộng Sãn sợ sự thật………
Sông có thể cạn, núi co thể mòn. Song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.

Hãy nhìn những hành động đã và đang bán Nước Việt Nam….
Bọn tham tàn…Bọn tham nhũng….
Bán núi BÔXIT, Bán sông Cửu Long,
Bán cả Biển Đông. Bán rừng đầu nguồn…….
Bán nước , Buôn Dân ….
xuắt khẩu Gái qua (Đài Loan, Hàn Quốc…..Campuchia…. hơn nũa triệu con / năm).
Bọn hút máu Nhân dân. hút máu thân thể MẸ Việt Nam.
Siêu Vi Trùng Cộng Sãn hãy rời khỏi thân thể Mẹ Việt Nam.
Xuống đường……. Xuống đường…… đập tan mọi Xích Xiềng,
Quyết lên đường đấu tranh dành lại chính quyền.
Ngoại Ô có nghe chăng sống nô lệ bao năm qua ????

Dưới thời Đảng lãnh đạo
Chỉ có gái việt nam
Mới làm dâu như thế
Gái việt nam thật dễ
Mua như thể bó rau

Dưới thời Đảng lãnh đạo
Thật chẳng có nơi đâu
Trên thế giới địa cầu
Dân hám tiền như vậy
Thử một lần sẽ thấy

Dưới thời Đảng lãnh đạo
Gái thì bán thân
Trai thì bán thận
Quan thì cướp đất, cướp nhà
Dân hèn thì trộm cướp tràn lan

Dưới thời Đảng lãnh đạo
Đâu đâu củng phản động
Giáo sư và tiến sĩ
Luật sư cùng Bác sĩ
Lần lượt đều vô tù

Dưới thời Đảng lãnh đạo
Có mắt củng như đui
Có tai củng như điếc
Dù cho đến thầy tu
Củng phải ăn cơm tù

Dưới thời Đảng lãnh đạo
Bán núi BÔXIT,
Bán sông Cửu Long,
Bán cả Biển Đông.
Bán rừng đầu nguồn…….

Dưới thời Đảng lãnh đạo
Tham tàn và tham nhũng….
Bán gái , Buôn Trai…..
Bán nước , Buôn Dân ….
Tất cả là của Đảng

Click here

Nguồn: https://u-os.org

Xem thêm bài viết khác: https://u-os.org/am-nhac

Author

Write A Comment