Bài viết được đăng tải trên báo điện tử dân trí.
Dự án chưa hoàn thiện hạ tầng, các thủ tục pháp lý, chưa giải phóng xong mặt bằng nhưng đơn vị phân phối đã bán nền đất dự án.

Nguồn:https://u-os.org/

Author

Write A Comment