Câu hỏi này đang khiến cho Valentine – cái ngày vun đắp tình yêu trở thành những cuộc tranh cãi không hồi kết. Khám Phá Bí Ẩn là kênh sát cánh cùng bạn…

Nguồn:https://u-os.org/

Author

22 Comments

  1. Công Nguyễn Reply

    Ngày này đúng là ngay con gái phải tặng cái to lớn nhất của con gái cho đàn ông

  2. SuMin Free Fire Reply

    người yêu tôi bỏ tôi đi yêu bạn thân tôi rồi 14/2 nó tặng quá cho bạn thân tôi ôiiiiii ! buồn

  3. zalovlog Võ Reply

    Đúng là cãi vả thật nhưng mà tui con gái đc con trai tặng chứ không không phải ngược lại

  4. Valentine đi chùa cầu sự thang tịnh hum nay trần gian bị cuồng rồi

Write A Comment