Thanks You For Watching My Video!
➜ SUB:
Producer: Nguyễn Nhất Huy – Lê Kiều Như
COPYRIGHT BY NGUYEN NHAT HUY PRODUCTION CO., Ltd.
Liên hệ hợp tác:
✔ Email: Nguyennhathuyproduction@gmail.com


Writer & Director: Lê Kiều Như – Nguyễn Nhất Huy
Diễn Viên :
➜ Nguyễn Trường Thịnh:
➜ Luân Nguyễn:
➜ Ôn Bích Hằng:
➜ Tuấn Gony:
➜ Dino Doan:
➜ Diệp Bảo Kim:
➜ Châu Thanh Bùi:
➜ Lilly Luta:
➜ Ana Trang Huỳnh:
➜ Chung Supper:
➜ Đình Quân:
➜ Maika:
➜ Luân Nguyễn:
➜ Mitu Kat:
➜ Huỳnh Kim Khánh:
➜ Lâm Mỹ Vân:
➜ Như Lê:
➜ Huỳnh Thi:
➜ Ngô Tuấn:
➜ Hồ Nhi :
➜ Quỳnh Hồ:
➜ Lê Kiều Như:
➜ Lilly Luta:
➜ Ana Trang Huỳnh:
➜ July Huyền Trang:
➜ Chung Supper:
➜ Dương Đình Quân:
➜ Maika:

Bản quyền thuộc về NGUYEN NHAT HUY PRODUCTION CO., Ltd
COPYRIGHT BY NGUYEN NHAT HUY PRODUCTION CO., Ltd.
Do Not Reup, Please!
Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng “Lion TV” và NGUYEN NHAT HUY PRODUCTION CO., Ltd.

Nguồn:https://u-os.org/

Author

Write A Comment