Học lập trình Android A-Z. Khóa Học Android Tại Trung Tâm: ——– Nội dung học: ———– ♧ Chương 1: Cài …

Nguồn:https://u-os.org/

Author

4 Comments

  1. Anh ơi, em cũng làm tương tự nhưng khi chạy nó lại không hiện cái 3 chấm menu. Trước đó thì trong Main Activity em có design một màn hình login đơn giản. Anh giúp em với ạ!!!!!

  2. Nguyen Simple Reply

    Sao tôi gõ onCr thì có thấy dòng này onCreateOptionsMenu(). khi chọn thì không sinh ra đc @Override……. có sử dụng phím gì nửa không? Thanks!

  3. Trong Dai Bui Reply

    vậy làm sao để có được nút navigator bên trái menu anh?

Write A Comment