Trong video này sẽ hướng dẫn các bạn khắc phục lỗi khi tiến hành đặt ảnh bìa cho facebook cá nhân. Đó là lỗi:
– Facebook không có mục chọn ảnh nghệ thuật.
– Lỗi Thông báo: Trang bạn yêu cầu không thể hiển thị ngay bây giờ có thể trang này không khả dụng liên kết bạn nhấp vào có thể bị hỏng hoặc hết hạn hoạc bạn không có quyền được xem trang này.

Nguồn:https://u-os.org/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://u-os.org/cong-nghe

Author

Write A Comment