I LOVE YOU

H
Hằng; Hoa… Hưng; Hải… Hellen; Hilary… Harrison; Hank..
S
Sương; Sa… Sơn; Sang… Sabrina; Sharon… Samuel; Silvester…
B
Bích; Băng… Bảo; Bình… Barbra; Briana… Baldwin; Bill
M
Mai; My… Minh; Mẫn… Madonna; Melinda; Mark; Mike…

Xem chi tiết tại:

Nguồn:https://u-os.org/

Author

Write A Comment