chú ý chỉ hỗ trợ up bằng hoặc dùng cách thẻ nhớ ở đây

Nguồn:https://u-os.org/

Author

Write A Comment