Tutorial Photoshop – Video học photoshop hướng dẫn thay đổi background/ ảnh nền bằng photoshop. – Cắt và xử lý ảnh, làm ảnh thẻ 4x6cm – Làm ảnh thẻ bồ…

Nguồn:https://u-os.org/

Author

12 Comments

  1. Hot news all fields Reply

    huong dan ma nhu the nay ai hoc duoc gi?? nghien cuu lai va tat nhac di

  2. Lia chuột quá nhanh, dùng cả hot key nữa nên video này chỉ dành cho người đã biết về PTS

  3. Monster Mom Reply

    I wish I knew how to photoshop, I would look so good, lol! Great vid! Xoxo DM

  4. Minh Phuong Dang Reply

    Ngu người. Lần sau làm video thì chuẩn bị sẵn ảnh đi. Câu time người dùng vcđ ngta chửi cho. Tìm ảnh mất mẹ nó chục phút rồi.

Write A Comment