Giúp bộ y tế phòng chống đại dịch covid 19. Với câu nói ” chống dịch như chống giặt” mọi người dân cùng nhau chung tay đẩy lùi covid 19 ra khỏi Việt Nam.

Nguồn:https://u-os.org/

Author

2 Comments

  1. Cảm ơn anh đã chia sẻ ứng dụng nhé, e cũng chưa khai báo nữa, giờ tai

  2. Người Đồng Tháp Reply

    Bạn hướng dẫn hay đó bạn, chúc bạn thành công nha! Rảnh gé mình chơi nha

Write A Comment