Có thể nói nó kiểu quotes cũng được , haha :)))) Download font : AmaticSC: Oregano: …

Nguồn:https://u-os.org/

Author

5 Comments

  1. sương trần thị Reply

    bạn ơi, ở cái bước dùng rectengular maquee tool khoanh vùng rồi sau đó đưa sang ảnh, đưa qua đc rồi nhưng nó vẫn còn nền trắng là sao? Help me -_-

Write A Comment