Xem thêm các dạng hình động tại www.hinhdonggif.vn) MERRY CHRISTMAS !!!!!!!!! Clip này hướng dẫn bạn làm “hình động” vật thể rơi xuống, vật thể trong clip.

Nguồn:https://u-os.org/

Author

1 Comment

Write A Comment