Ae ơi lỗi do Google nha .nhà cung câp gool đã cho phiên bản mới rồi nên nó lỗi
Link Facebook :

Nguồn:https://u-os.org/

Author

Write A Comment