UPDATE 2018: Sắp tới mình có khóa học quay phim với KEYFRAME ai có hứng thú thì vào link xem nhé.

Một số kinh nghiệm và suy nghĩ của Jim về cách chọn máy DSLR cho người mới tập quay!
——– MUSIC ——–
Music by Jeff Kaale
Music by Joakim Karud

Nguồn:https://u-os.org/

Author

Write A Comment