ĐĂNG KÝ KÊNH: Link nhận cuốn Ebook hướng dẫn cắt may, tại đây: …

Nguồn:https://u-os.org/

Author

3 Comments

  1. Bích Thủy Dương Reply

    Phần cắt mở là sao ạ? K hiểu lắm

  2. Thao Thanh Reply

    mẫu này khổ vải 1m5 cần bao nhiêu m để may được vậy cô

  3. Hang Huynh Reply

    Bạn sử dụng Viết mực xoá được nếu vẽ lở mẩu mình xoá được

Write A Comment