ĐĂNG KÝ KÊNH: Link nhận cuốn Ebook hướng dẫn cắt may, tại đây: …

Nguồn:https://u-os.org/

Author

8 Comments

  1. Thị Hoàng Huỳnh Reply

    Mình k hiẻu chỗ 18,19,20 là như thế nào ah

  2. Nguyet Nguyen Reply

    Mình muốn mua mẫu màu tím kiêu này. Số điên thoại 0378663818

  3. Hương Phạm Reply

    Nếu may coton thì làm sao chui đầu được hả Tysu ?

Write A Comment