Hướng dẫn các bước khai báo y tế toàn dân
Hôm nay ngày 9/3 Bộ y tế triển khai việc khai báo y tế toàn dân trên trang web:
#tokhaiyte #cacbuockhaibaoyte

Nguồn:https://u-os.org/

Author

Write A Comment