Cách tạo nền cho html, sử dụng màu nền hoặc ảnh, các thuộc tính background-repeat, background-attachment, background-color, background-image,background-position
Bài tiếp theo: Xem hoạt hình tớ làm:
Masha Crying Spiderman her Lollipop, Elsa her Bear, Peppa pig, Hulk shoot

Nguồn:https://u-os.org/

Author

Write A Comment