– Thời gian rùi cũng trôi qua, những hình ảnh đẹp có giữ lại được hay không là do chúng ta…
☬ Admin: Phan Túc Thịnh
» Fanface:
» Facebook cá nhân:
» Blog:

Nguồn:https://u-os.org/

Author

Write A Comment