Tham khảo thêm các sản phẩm tại: Facebook Di Động Thông Minh: – Apple …

Nguồn:https://u-os.org/

Author

14 Comments

  1. Thich Nguyen Reply

    bạn nào chỉ cho mình cách về 4.4 từ androi L này với

  2. vinh nguyen Reply

    chrome vào chậm trên android L ; khác gì google tự vả vào mặt mình nhỉ.

  3. Hầu như tất cả bh đều Fix lại tính năng giọng nói nhỉ :3, ngon r

Write A Comment