“The best Android TV”. Rất nhiều trang công nghệ đã đánh giá chiếc NVIDIA Shield Android TV như thế và một điểm số toàn vẹn. Cấu hình cao, hỗ trợ xuất hình.

Nguồn:https://u-os.org/

Author

1 Comment

Write A Comment