Email: Website: Linkedin: ResearchGate: Academia.edu: …

Nguồn:https://u-os.org/

Author

3 Comments

  1. DIỄM NGỌC Reply

    trong nội suy IDW trong arcgis. em nội suy nhiều lần nhưng đều k thành công. đó là do lỗi gì ạ. dữ liệu có là 1 bảng excel có tọa độ với thông số quan trắc. lớp sông thì của cả VN nhưng em đã cắt 1 nhánh sông cần ra rồi

  2. ANH DUY ƠI, CÁI NÀY CÓ CHO ĐƯA BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH LÊN DC KO ANH?

Write A Comment