Link tải: ảnh avarta: ảnh cover: Link mua iPhone 11 : Link mua iPhone 11 …

Nguồn:https://u-os.org/

Author

14 Comments

  1. Khang Noob Reply

    Đây là điểm khác nhau giữa viết bằng tay với viết bằng iPhone đấy

  2. Tuấn Vũ Phạm Ngô Reply

    Phức tạp nhỉ. T định lấy bút vẽ rồi chụp lại thôi chứ! 😂

  3. phuong NHP Reply

    Hay lắm a trai. A làm méo j e cungc méo hỉu nổi 😂

Write A Comment