Ban ngày mình phải làm kiếm tiền nên không có thời gian để làm clip cả nhà xem….nên chỉ được làm vào ban đêm.. 10h đóng cửa.. Mài mò tìm kiếm Video…

Nguồn:https://u-os.org/

Author

Write A Comment