Đi mua bánh cốm Hà nội ngày Mưa dạo qua con Phố mới Trung Kính, ngắm nhà cửa, đường xá, cửa hàng cửa hiệu và sinh hoạt của người dân Hà Nội ngày mưa gửi bà con #VietKieu xa xứ coi cho bớt nhớ quê hương #Vietnam.

Nguồn:https://u-os.org/

Author

Write A Comment