Nghe nói đeo như sam nhiều rồi mà nay mới thấy rõ. Con sam đực ôm eo con sam cái chặc đến nổi nắm đuôi dơ cao lên chúng vẫn không rời ra.
Trong clip có sử dụng nhạc:
Back on Track – Latinesque của Kevin MacLeod được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (
Nguồn:
Nghệ sĩ:

#consam #tranvu

Nguồn:https://u-os.org/

Author

14 Comments

 1. Tojikai Yamashi Reply

  Cỡ cặp này mà lên bờ đẻ trứng em không lấy vì nhỏ quá với lại vợ chồng sam này đều tân hết

 2. Tojikai Yamashi Reply

  Haizz cái ông quay hai đứa nó đang bám nhau y hệt người động phòng lại nhất lên nhất xuống

 3. Tojikai Yamashi Reply

  Nói không ngoa là bác đang phiền hai vợ chồng sam đó
  Hai đứa đang mần tình mà bác nỡ

Write A Comment